AUTOMATSKA VAGA CWT1000

CWT1000 jamči optimizaciju procesa pakiranja i vrlo precizne rezultate vaganja, uz minimaliziranje odstupanja i maksimiziranje produktivnosti. Ako je težina paketa izvan ograničenja težine, tj. premala ili prevelika, CWT1000 omogućuje automatsko odvajanje pakiranja pomoću sustava zakretanja.
Paketi izvan tolerancije se zatim važu na drugoj vagi do prethodno definirane ciljne težine i ponovno se uvode u proces pakiranja. Kontrola težine definiranih količina punjenja je precizna, štedljiva i brza – s do 60 paketa u minuti.

KATALOG top control cwt 1000

© Frigopak, d.o.o. / Kolačići / rdesign.si