DOZATOR ZA PRAZNE PALETE 3017

DOZATOR ZA PRAZNE PALETE 3017  lako se integrira sa svim drugim Thiele strojevima za automatsku paletizaciju vreća. Time se osigurava povećana proizvodnja paletiranja uz smanjene troškove, uz sprječavanje ozljeda zaposlenika.

 

KATALOG – DOZATOR ZA PRAZNE PALETE 3017

© Frigopak, d.o.o. / Kolačići / rdesign.si