Generator dušika PSA

Snižavanjem razine kisika u hladnjači usporava se disanje i smanjuje ‘metabolizam’ važnih nutrijenata u voću i povrću. Cilj je održati razinu kisika u hladnjači što je moguće nižom kako bi se održala kvaliteta i što je više moguće odgodio proces starenja.
Smanjenje razine kisika u hladnjači može se ubrzati pomoću PSA (Pressure Swing Adsorpcija) generatora dušika. PSA stvara čisti dušik iz normalnog okolnog zraka koji će se koristiti za izbacivanje kisika iz hladnjače.

Generator dušika Besseling PSA sastoji se od dvije posude opremljene iznimno kvalitetnim CMS-om (ugljično molekularno sito). CMS je sposoban adsorbirati molekule kisika određeno vrijeme. Kada se postigne zasićenje, sustav se automatski prebacuje na drugu posudu pomoću ventila. Zasićena posuda priprema se za sljedeći ciklus smanjivanjem tlaka, nakon čega se adsorbirane molekule kisika oslobađaju i pročišćavaju. Zahvaljujući ovom jednostavnom principu, pouzdanost i životni vijek PSA generatora dušika iznimno su visoki.
Svi naši PSA generatori dušika imaju filtre i automatske odvode tako da tekućina ili ulje ne mogu dospjeti u CMS.
Besseling nudi različite kapacitete PSA generatora dušika. Kapacitet se bira/određuje ovisno o volumenu i broju hladnjača.

© Frigopak, d.o.o. / Kolačići / rdesign.si