Stroj za guljenje i uklanjanje koštica manga 20

Cijeli mango se guli, uklanja im se koštica i prepolovljuje u jednom ciklusu pomoću stroja za guljenje i uklanjanje koštica manga 20.

Oguljene polovice manga zatim se mogu dalje obraditi i rezati na kockice ili trake, na primjer.

S kapacitetom do 20 plodova u minuti i malim zahtjevima za osobljem, stroj učinkovito obrađuje velike količine.

© Frigopak, d.o.o. / Kolačići / rdesign.si