HENKOVAC – AUTOMATSKA PAKIRNA LINIJA

Nakon što se stroj ručno napuni, poklopac se automatski zatvara i započinje ciklus vakuumiranja.
> Nakon ciklusa vakuumiranja, poklopac se automatski pomiče na drugu radnu platformu dok se zapakirani proizvodi automatski ispuštaju na pokretnu traku i transportiraju u spremnik za uranjanje u vruću vodu koji automatski pokreće kratki ciklus.
> Nakon uranjanja proizvod se ispušta na izlazni stol.
> Za obične vakumirane vrećice nije potreban potopni spremnik.
> Za termo vakum vrećice je potreban potopni spremnik.

Standard
> Robusna konstrukcija od nehrđajućeg čelika
> IP65 kontrole otporne na prskanje vode
> Pneumatsko automatsko pomicanje vakuumske komore
> Ručni, poluautomatski ili automatski rad
> Senzorski kontrolirana 10-programska digitalna vakuumska upravljačka jedinica
> Vanjski priključak pumpe
> Poseban položaj za čišćenje
> Pokretna traka je sinkronizirana sa vakuumskom komorom i potopnim spremnikom
> Potopni spremnik ima automatsku kontrolu razine vode i temperature
> Stalak za uranjanje može se ukloniti za čišćenje spremnika za uranjanje

 

 

© Frigopak, d.o.o. / Kolačići / rdesign.si