MULTICORER

Multicorer brzo i uredno izrezuje jezgre salate i kupusa te po potrebi dijeli proizvode na 2 ili 4 segmenta. Najveća propusnost i minimalan otpad.

U usporedbi s konvencionalnim procesima, Multicorer omogućuje povećanje produktivnosti do 300% i istovremeno znatno smanjuje stopu otpada.

Visina vađenja jezgre može se prilagoditi prema visini proizvoda kako bi se optimizirala vremena ciklusa za proizvod koji se obrađuje, npr. Iceberg , endivija,, kupus, radič itd.

Max. kapacitet: do 2,400 kom/h

 

© Frigopak, d.o.o. / Kolačići / rdesign.si