LINIJA ZA KUKURUZ

Moderna, prilagođena linija koja omogućuje preradu klipova kukuruza u zamrznuti oblik ili pripremu za pakiranje u limenke i staklenke te kao cijelih klipova kukuruza u posudice. Sve linije i strojevi koje proizvodimo individualno su prilagođeni potrebama kupca.

Proces počinje uzimanjem cijelih klipova kukuruza iz prihvatnog spremnika i kuhanjem na pari, što uvelike olakšava odvajanje zelenih dijelova od klipa.

Nakon ove faze, proizvod se dovodi do ljuštilice koja ljušti klip od zelenog dijela/lišća. Proces ne oštećuje proizvod. Oguljeni klip ide u skidač kore, čija je zadaća oljuštiti jezgru.

Kako bi se izbjegao prodor nečistoća poput vlakana, linija je opremljena separatorom prljavštine, koji je sljedeći korak nakon skidača kore.

U sljedećem koraku pripremljeni proizvod se pere u flotacijskom stroju za pranje i zatim vizualno pregledava. U ovoj fazi možete integrirati liniju s optičkim sorterom.

Ovisno o vašim individualnim zahtjevima za konačnim proizvodom, kukuruz možete preusmjeriti na konzerviranje ili blanširanje, a potom u rashladni tunel i liniju za pakiranje.

Detaljna dorada ove linije rezultirala je pomno promišljenim konceptom tehnološkog procesa i transparentnim radom uređaja. Zahvaljujući suradnji s našim klijentima, možemo saznati više o njihovim potrebama i kreirati proizvodne linije koje zadovoljavaju njihove zahtjeve. Strojevi od nehrđajućeg čelika, podvrgnuti ispravnom servisu, ostat će operativni dugi niz godina.

© Frigopak, d.o.o. / Kolačići / rdesign.si